Hanabishi
 
Hanabishi

     โคมตะแกรงอลูมิเนียม
     โคมฝาครอบพลาสติก
     โคมกล่องเหล็ก
     โคมเพดาน
     โคมดาวน์ไลท์
     โคมราง+สปอร์ต
     โคมถนน
     โคมไฮเบย์
     โคมสนาม
     โคมติดผนัง
     โคมไฟทางออก
     โคมแขวน
     โคมหัวเสา
     โคมฝังพื้น ไฟทางเดิน
     โคมฉาย/สปอร์ตไลท์
     อุปกรณ์เสริม
     อะไหล่สินค้า
 
 
โคมไฟทางออก
เหมาะสำหรับให้แสงสว่าง เพื่อบอกตำแหน่งของเส้นทางตามความหมายของป้ายนั้นๆ เหมาะสำหรับติดในบริเวณที่มีคนอยู่จำนวนมาก หรือที่สำคัญๆ เพื่อบอกทาง เช่น ทางเดินส่วนกลาง, ห้องประชุมสัมมนา, ห้องจัดนิทรรศการ, ห้างสรรพสินค้า, โรงภาพยนตร์ และโรงพยาบาล เป็นต้น

EX - 1

EX - 3

EX - 5
 
 
Footer