Hanabishi
 
Hanabishi

     โคมตะแกรงอลูมิเนียม
     โคมฝาครอบพลาสติก
     โคมกล่องเหล็ก
     โคมเพดาน
     โคมดาวน์ไลท์
     โคมราง+สปอร์ต
     โคมถนน
     โคมไฮเบย์
     โคมสนาม
     โคมติดผนัง
     โคมไฟทางออก
     โคมแขวน
     โคมหัวเสา
     โคมฝังพื้น ไฟทางเดิน
     โคมฉาย/สปอร์ตไลท์
     อุปกรณ์เสริม
     อะไหล่สินค้า
 
 
โคมโลเบย์และโคมไฮเบย์ (Low Bay & High Bay)

โคมโลเบย์ เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีความสูง 2.5-4 เมตร

โคมไฮเบย์ เหมาะใช้ในพื้นที่ที่สูงเกิน 4 เมตรขึ้นไป การใช้งานของโคม นิยมใช้เพื่อต้องการให้มีแสงสว่างกระจายทั่วพื้นที่ รวมถึงเน้นบรรยากาศในพื้นที่ที่ติดตั้ง เช่น โรงงาน, โกดังสินค้า, ร้านค้า, ห้างสรรพสินค้า, ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น

SHS - 013

SHS - 014

SHS - 016

SHS - 017

SHS - 018

SHS - 019
 
 
Footer