Hanabishi
 
 
    ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
เตาปิ้งย่าง HSG-7508
กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า
กระทะไฟฟ้าฮานาบิชิ
เตาแก๊สฮานาบิชิ
 
 
 
เตาแก๊สฮานาบิชิ
เตาแก๊สฮานาบิชิ : Gas Stove มีให้เลือกใช้ทั้งแบบหัวเดียว และหัวคู่ เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งานของทางคุณลูกค้า แบบ Stainless และแบบเตากระจก - เตาแบบหัวฟู่ - เตาแบบหัวอินฟาเรด - เตาแบบหัวทองเหลือง (ปล.ห้ามใช้งานกับหัวปรับแบบแรงดันสูง)
 
 
Footer