Hanabishi Electrical Appliances (Thailand)


นโยบายการคืนสินค้า / การรับประกันสินค้า

              การคืนสินค้า และการคืนเงิน  สำหรับสินค้า ฮานาบิชิ ทุกชิ้น เรามุ่งผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและ เครื่องจักรทุกเครื่องซึ่งได้รับการดูแลจากช่างผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบ อยู่เสมอ สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การตรวจสอบคุณภาพของสินค้า ทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่คุณภาพของอะไหล่แต่ละชิ้น จนถึงสินค้าสำเร็จรูป นโยบายการเคลมสินค้า และรับประสินค้า โดยทาง ฮานาบิชิ ให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพสินค้า และการรับผิดชอบและการดูแลบริการหลังการขายให้กับลูกค้า ตามรายละเอียดดังนี้

1. นโยบายการคืนสินค้า   ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยน/คืนสินค้าใดๆ ก็ตามที่ชำรุด หรือยังไม่ได้เปิดใช้งานภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก) สินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า   โดยทางบริษัทจะทำการเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

- สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

- สินค้าส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือขนาด

- สินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า  เกิดการชำรุดเสียหาย

หมายเหตุ

สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน/ หรือสามารถลองสินค้าได้ แต่ต้องอยู่ในสภาพที่ใหม่

สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและอุปกรณ์เสริม

หากท่านรับสินค้าไปเกิน 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าจากท่าน

สินค้าที่ไม่รับเปลี่ยนคืน หรือคืนไม่ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าหรือคืนเงินทุกกรณี

       1. กรณีสินค้าที่เป็นลดราคา (Stock Clearance)

       2. สินค้าแถม

2. วิธีการส่งคืนสินค้า เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทาง line @hanabishi.th / โทร 02 468-2244 และระบุเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ

3. ตรวจสอบสถานะการคืนสินค้า กระบวนการเปลี่ยนสินค้า / คืนเงิน จะเริ่มดำเนินการหลังจากทางบริษัทได้ทำการประเมินสินค้าที่ส่งคืนจากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระบวนการประเมินคุณภาพสินค้านี้อาจใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน    หากสินค้าที่ท่านได้รับไม่ถูกต้อง ชำรุด หรือเสียหาย ทางบริษัทยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับบริษททั้งหมด ส่งมาที่ บริษัท ฮานาบิชิ อิเลคทริค คอร์ปอเรชั่น จำกัด 6,8,10 ซอยสุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

5. การเปลี่ยนสินค้าใหม่   ทันทีที่ทางเราได้รับสินค้าของท่านคืน ทางเราจะทำการประเมินสินค้าและตรวจสอบคุณภาพสินค้าคืนของท่าน ซึ่งการดำเนินการจะใช้เวลาการตรวจสอบประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า  หลังจากอนุมัติการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่  แล้วทางบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่และดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบ

6. นโยบายการคืนเงิน   ทางบริษัทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนของรายการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยนหรือทดแทนสินค้าเดิมที่ท่านได้สั่งซื้อไปได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้า โดยจะไม่ทำการคืนเป็นเงินสด ทุกกรณี    จากกรณีขอคืนเงิน เนื่องจาก สินค้าแตกหัก หรือชำรุด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา กรณีที่เป็นความผิดพลาดการผลิต หรือการจัดส่ง บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ลูกค้าแทนการคืนเงิน    ในกรณีการคืนเงิน จะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 30-45 วันทำการ และทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานในการขอคืนเงิน คือ

        1. สำเนาบัตรประชาชน

        2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของลูกค้า พร้อมทั้งเซนต์สำเนาถถูกต้อง (ชื่อในบัญชีธนาคารกับชื่อผู้ที่สั่งซื้อ จะต้องตรงกัน)​

        3. ใบเสร็จการซื้อสินค้า

*ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า