Hanabishi Electrical Appliances (Thailand)

เตาปิ้งย่าง-ชาบู

HSG - 300

- ปิ่งย่าง,บาร์บีคิว,ชาบู
- ควบคุมการทำงานความร้อน 2 สวิตท์ แยกการทำงานของการปิ้ง-ย่างและต้ม-ชาบู
- มาพร้อมกับฝาแก้ว
- ถาดปิ้ง-ย่าง มีรูระบายน้ำมัน
- หม้อชาบู สามารถแยกจากตัวเตาได้
- ผิวเตาเคลือบ Tefon

เตาปิ้งย่าง-ชาบู

HBG - 202

- ปิ่งย่าง,บาร์บีคิว,ชาบู
- ควบคุมการทำงานความร้อน 2 สวิตท์ แยกการทำงานของการปิ้ง-ย่างและต้ม-ชาบู
- หม้อชาบูแยก 2 ช่อง
- ผิวเตาเคลือบ Tefon

เตาปิ้งย่าง-ชาบู

HBG - 404

- ปิ่งย่าง,บาร์บีคิว,ชาบู
- ควบคุมการทำงานความร้อน 2 สวิตท์ แยกการทำงานของการปิ้ง-ย่างและต้ม-ชาบู
- มาพร้อมกับฝาแก้ว

เตาปิ้งย่าง-ชาบู

HBG - 200

- ย่าง,บาร์บีคิว,ปิ้ง,ชาบู
- ควบคุมการทำงานความร้อน 2 สวิตท์ แยกการทำงานของการปิ้ง-ย่างและต้ม-ชาบู
- หม้อชาบูแยกน้ำ 2 ช่อง พร้อมฝาแก้ว


เครื่องฟอกอากาศ

HAR - 0120

- กรองฝุ่นละออง PM2.5 พร้อมไฟแสงสีฟ้าแสดงการทำงาน
- ดูดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์
- สั่งการทำงานได้ 2 ระบบ บนแผงหน้าปัด และรีโมทคอนโทรล
- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
- ใส้กรอง 3 ชั้น
- โหมดเงียบ Sleeping ไม่รบกวนขณะนอนหลับ
- สำหรับพื้นที่ 20-35 m2
- อนุภาคการดักจับฝุ่น 150-180 m/h
- มีระบบเตือนเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนใส้กรอง
- รับประกันมอเตอร์ 3 ปี

หม้อทอดไร้น้ำมัน

HAF - 205

- ฟังก์ชั่นการทำงาน อบ และทอด
- จอแสดงผล LCD แบบสัมผัส
- ใช้ลมร้อนไม่ต้องใช้น้ำมัน
- ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 80 - 200 องศา ( ํC)
- ถอดออกทำความสะอาดได้ง่าย

หม้อทอดไร้น้ำมัน

HAF - 001

- ฟังก์ชั่นการทำงาน อบ และทอด
- จอแสดงผล LCD แบบสัมผัส
- ใช้ลมร้อนไม่ต้องใช้น้ำมัน
- ถอดออกทำความสะอาดได้ง่าย