Hanabishi Thailand

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ฮานาบิชิเพื่อรับการดูแลด้านบริการและรับประกันผลิตภัณฑ์

แบบฟอร์มลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

ชื่อลูกค้า  
เพศ :      
กลุ่มอายุ :          
อาชีพ :  

     

       

จังหวัด  
เบอร์โทรศัพท์  
Email  
ประเภทสินค้า  
รุ่นสินค้า  
หมายเลขเครื่อง  
วันที่ซื้อสินค้า  
สถานที่ซื้อสินค้า  
โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนกดส่ง