Hanabishi Electrical Appliances (Thailand)
เรามุ่งผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและการบริการที่ประทับใจเป็นหลัก เปิดทำการ มากว่า 30 ปี สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การตรวจสอบคุณภาพของสินค้า ทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่คุณภาพของอะไหล่แต่ละชิ้น จนถึงสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งผ่านระยะเวลาการตรวจสอบกว่า 1,000 ชั่วโมง จึงมั้นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นผลิตจากวัสดุชั้นเยี่ยม อายุการใช้งานทนทานยาวนาน ดังคำขวัญของบริษัท "สินค้าคุณภาพ คู่ครัวเรือน"


มั่นใจสินค้าคุณภาพ อยู่คู่คนไทยมากว่า 30 ปี

คุณภาพของอะไหล่แต่ละชิ้น จนถึงสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งผ่านระยะเวลาการตรวจสอบกว่า 1,000 ชั่วโมง จึงมั้นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นผลิตจากวัสดุชั้นเยี่ยม อายุการใช้งานทนทานยาวนาน
รีวิวสินค้าฮานาบิชิ
ฮานาสาระ