Hanabishi Thailand
×
หน้าแรก Fanpage Channel

กดภาพเพื่อขยาย

เตาปิ้งไร้ควัน

ชื่อรุ่น (Model) : HM-1400
คุณสมบัติสินค้า (Feature)
- สุกี้,ย่าง,บาร์บีคิว,ปิ้ง,ชาบู
- ควบคุมการทำงานความร้อน 2 สวิตท์ แยกการทำงานของการปิ้ง-ย่างและต้ม-ชาบู

ขนาดสินค้า (Product Size) : 45 x 39.7 x 16.7 ซม.
ความจุ : 1.6 ลิตร
อุปกรณ์เสริมภายในกล่อง : ฝาแก้ว,ใบรับประกัน,คู่มือการใช้งาน
ระยะเวลารับประกันของสินค้า (Warranty) : 1 ปี
กำลังไฟฟ้า (Watt) : 1600W

Copyright © 2013 Hanabishi Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved.