Hanabishi Thailand
×
หน้าแรก Fanpage Channel

กดภาพเพื่อขยาย

เตาปิ้งไร้ควัน

ชื่อรุ่น (Model) : HBG-200
คุณสมบัติสินค้า (Feature)
- ย่าง,บาร์บีคิว,ปิ้ง,ชาบู
- ควบคุมการทำงานความร้อน 2 สวิตท์ แยกการทำงานของการปิ้ง-ย่างและต้ม-ชาบู
- หม้อชาบูแยกน้ำ 2 ช่อง พร้อมฝาแก้ว

ขนาดสินค้า (Product Size) : 45 x 13 x 33 ซม.
ความจุ : 2 ลิตร
อุปกรณ์เสริมภายในกล่อง : ฝาแก้ว,ใบรับประกัน,คู่มือการใช้งาน
ระยะเวลารับประกันของสินค้า (Warranty) : 1 ปี
กำลังไฟฟ้า (Watt) : 1400W

Copyright © 2013 Hanabishi Electric Co.,Ltd. All Rights Reserved.